Casopis za industrijsko varnost

Vprašanja zaupanja in poslovne pomoči v industriji so povezana predvsem s pomočjo naravnega okolja. Poskusimo pokazati, kako so normalizirani predpisi EU kombinirali z industrijsko varnostjo na podlagi študije primera - & nbsp; študije primerov atex.

Zaradi dejstva, da je velik del strojev in dodatnih naprav naročen za izvajanje funkcij v rudnikih premoga, v katerih obstaja nevarnost eksplozije metana in premogovega prahu, se obravnava zlasti Direktiva 94/9 / ES, ki se premakne na te grožnje.

Marca 1994 sta Evropski parlament in Svet sprejela direktivo z naslovom novega pristopa 94/9 / ES, ki v bistvu ureja zakone držav članic glede opreme in zaščitnih sistemov, kakšni so podatki na tleh v ozračju potencialne eksplozijske nevarnosti, ki se imenuje atex direktiva. & nbsp; & nbsp; Izvajanje določb člena 100a Rimske pogodbe nasvetov je, da označite neoviran pretok blaga, ki bo omogočil visoko stopnjo zaščite pred eksplozijo. Vendar pa ta direktiva ni bila idealna faza na področju usklajevanja protieksplozijske zaščite v Evropskem sporazumu. Od skoraj dvajsetih let bi se ljudje morali prilagoditi več načelom t.i. stari pristop k prosti trgovini z blagom, ki ga zdaj zajema Direktiva ATEX.

https://hondoc.eu/si/

Direktiva 94/9 / ES je bila v stanovanju s 1. julijem 2003 nadomeščena s starima direktivama o pristopu 76/117 / EGS in 79/196 / EGS o električni opremi, ki je bila dana v uporabo na razdaljah, ki so lahko eksplozivne površino in Direktivo 82/130 / EGS, ki obravnava električne podatkovne naprave za uporabo na potencialno eksplozivnih površinah v stanovanju s plinom. Postopki ugotavljanja skladnosti starega pristopa so bili povezani le z električnimi napravami, ki so morale izpolnjevati vse natančno določene varnostne zahteve. Študije so pokazale, da so električne posode vir vžiga le v delu uspehov. V prometu z zadnjim so grožnje samo električne narave, navedene v starih direktivah o pristopu, dovolj, da dosežejo visoko raven zaščite, ki jo oglašuje Uredba 100a Rimske pogodbe.