Dlake na vrhu temno na dnu svetle

Moj bratranec ima rad, da se zabava s svojimi lasmi, vedno jo lahko kaplja¹ in jo tudi umije¹. Resnièno se absorbira, èe ¾elimo, da bi vse izgledalo popolno, lahko eno pletenico izbolj¹amo petkrat, vèasih jih obarvamo ali pa jih pritrdimo s sponkami. Veèina ¾elja je ¹olska uspe¹nost in naèrtovanje zanje. Njena najnovej¹a kreacija je bila tudi izvirna in je potrebovala popolno prièesko in obleko. V glavnem naroèilu, mama pljunil nekaj pletenice s trakovi na njih. Kasneje, ta èudovita enajstletnica je rekla ne, ne, in spet ne. Pravzaprav bom èakal v upravljanih laseh ... in se je zaèelo. Pol ure overclocking tudi njihovo ustvarjanje. Izgledala je aristokratsko kot velika princesa. ©ele potem je ostala s princesami in se hitro spremenila. Brez skrbi za zadnje, je minilo veè kot dve uri od zaèetka formacije do spektakla. Nenadoma ... je popolnoma spremenila svoj pogled in v svojem govoru je bil trenutek veè "nieeee, ne maram ga, ne spomnim se nièesar podobnega aristokratu, ona je zelo njena slu¾abnica". Spra¹evala se je za novo prièesko, razporedila lase v bistvu napolnjene koke. Seveda, kot je ¾e prej povedala, smo zdaj dogodek, ki zdru¾uje njene lase, zadnji pa nam je popolnoma uspeval. Njena mati, na isti strani, sem bila pripravljena, z novo v dvajsetih trenutkih.