Hidravliene lase

Moja sestra se zelo rada igra z lasmi, vedno jo lahko kaplja¹ in èesa¹ in naèrtuje¹. To je tako zaokro¾eno, da èe ga potrebujete za popoln videz, je mogoèe eno pletenico izbolj¹ati ¹estkrat, vèasih jih na njih polagati ali prilo¾iti sponke za lase. Najbolj u¾iva v ¹olskih spektaklih in se zbere. Njena edina stvaritev, Jozefniczka Jartownia, je stara in izvirna in je morala imeti popolno prièesko in obleko. V osrednjem redu je mama zbrala okrog dvanajstih kite s pritrjenimi trakovi. Kasneje je ta lepa enajstletnica rekla ne, ne in spet ne. Izgledal bom lep¹e v kljuèavnicah ... in zaèelo se je. Èas overclockinga in njihovo modeliranje. Izgledala je èudovito kot pomembna kraljica. In ko ostane z aristokrati, se je zelo hitro spremenila. Ne preraèunavam z zadnjo, saj je od zaèetka skladanja do konca preteklo veè kot dve uri. Nenadoma ... je popolnoma spremenila vizijo in v njenem slogu je zvenela skoraj bolj kot "nieeee, ne maram, ne spomnim se nièesar o princesi, ki ji daje veliko". Izumila je novo frizuro, lase je zabila v perspektivo ohlapne koke. Na sreèo, seveda, kot je dejala zgoraj, zdaj imamo pregled pri gradnji njenih las, tako da je zadnja bila popolnoma gladka. Njena mama pa je bila naslednja in v manj kot minuti je bila pripravljena.