Jenova junaki 3

Programsko opremo Enova je ustvarila skupina strokovnjakov. Najbolj¹i oblikovalci, programerji in preizku¹evalci so veè let delali brez prekinitve, da bi blago do popolnosti. Njihova odliènost pomeni dolga leta tesnega sodelovanja s strankami, ki lahko sedem dni v tednu predstavljajo 24-urno podporo. Vsak od njih je sam. Poznano in tesno sodelovanje nam je omogoèilo, da smo razvili programsko opremo, tako da bi bila tudi sreènej¹a in bolj praktièna, da ne bi bila enaka prodaji IT.

Program Enova Kadry in P³ace je programska oprema, ki uèinkovito podpira upravljanje dobrega kapitala v katerem koli podjetju. Ukvarja se s podjetji, ki zaposlujejo od nekaj do veè tisoè zaposlenih. Ta program s priljubljenimi ve¹èinami in uèinkovitostjo preslika kompleksno organizacijsko strukturo podjetja. Programska oprema izpolnjuje vse zahteve poljske zakonodaje. Tako pri evidencah osebnih podatkov kot pri izraèunu ZUS, davkih, plaèah ali nadomestilih za primer bolezni. Programska oprema je podatek za ¹tevilne prejemnike. Uporabljajo jih lahko, med drugim, èlani uprave, raèunovodske pisarne, podjetja, ki opravljajo storitve na podroèju ¹tetja dela ali kadrovske evidence, pa tudi zaposleni v kadrovskem oddelku in plaèilni listi.

Treba je zaupati podjetju z dolgoletnimi izku¹njami. Izberite programsko opremo Enova HR in Payroll za razvoj in lep¹e upravljanje na¹ega imena. Program daje prednost izbolj¹anju procesov upravljanja s èlove¹kimi viri, uèinkovitosti sistema, zmanj¹evanju tveganja napak, avtomatizaciji procesov, takoj¹njemu in intuitivnemu dostopu do vseh informacij o zaposlenih. Programska oprema prihrani èas v kadrovskem oddelku in podpira podru¾nico v znojenju vsakdanjega dela. Program zagotavlja popolno soglasje z vsemi zneski in zakonskimi pogoji, ki veljajo na vseh podroèjih na¹e dr¾ave.

Izberite programsko opremo Enova Kadry in Payroll ter predlagajte, da je vredno. Osebje IT je vidno ¾e ¹tiriindvajset sezon sedem dni v tednu. Pomagali bodo namestiti, konfigurirati in zagnati programsko opremo, pripraviti IT sistem podjetja za knjigo s programskim centrom.