Opra evanje zraka

Delavnost je odporna du¹evna odvisnost. Prikazuje nenehno potrebo po doseganju svojih ciljev, v primeru katerih se izpustijo dru¾ina, prijatelji, poèitek in spanje. Seveda je funkcija edini element ¾ivljenja vsakega zaposlenega. Zato je deloholizem ena odvisnost, ki se ne spopada z zadrego. Toda kako jih prepoznati drug poleg drugega?

Delavnost se odlikuje po veliki potrebi po stalnem delu. Bolniki vsak prosti trenutek obravnavajo kot ubit èas. Nato se pojavi nelagodje in slabo razpolo¾enje. Pogosto ostanejo v tesnih pisarnah po urah in se sprostijo iz vseh dni in praznikov. Zato zanemarjajo dru¾ino, prijatelji tudi ne èrpajo iz zabave in ne razvijajo svojih strasti in interesov. Zelo pogosto imajo stalne glavobole, slabost, utrujenost in te¾ave s koncentracijo in spanjem.

Da bi olaj¹ali zdravljenje, je vredno najti podlago za ta problem. Obièajno so odvisne od tipiènih perfekcionistov. Obstajajo resne ambicije in zahtevajo, da se vse opravi odlièno, zelo natanèno, brez kakr¹nih koli pomanjkljivosti. Veliko ljudi ima tudi to, da se lahko deloholizem pove¾e z izku¹njo pomanjkanja samospo¹tovanja. Odvisniki so pogosto lahko ustvarjali materialne te¾ave v zgodbah, zato so odvisni od tega, kako pravilno uporabiti svoje delo, da bi poveèali svoj zaslu¾ek.

Workaholizem ima, tako kot vsa psiholo¹ka odvisnost, svoje negativne uèinke. Ena izmed njih je, paradoksalno, zmanj¹anje uèinkovitosti in produktivnosti. Workaholiki so preobremenjeni z neprekinjenim opravljanjem svojih dol¾nosti, zato se ne zavedajo dogodiv¹èin sedanjosti, da dejansko izgubijo veliko èasa, na primer spominjanja umetnosti in razmi¹ljanja o vsem. Najslab¹i ne¾eleni uèinek je izguba nadzora nad drugim ¾ivljenjem, zato morajo odvisniki nujno iti na pravo psihoterapijo.