Oznacevanje nevarnega obmocja

Ob upoštevanju pomembnih razlik na koncu Evropske unije v pravnih aktih, ki se uporabljajo za varnost, zlasti na območjih, ki jim grozi eksplozija metana ali premogovega prahu, so bili sklenjeni, da jih uskladimo z oblikovanjem ustrezne direktive. Od tu in znotraj območij, ki jim neposredno grozi eksplozija, je bila ustvarjena direktiva ATEX.

Blagovna znamka tega pravnega dokumenta je prepoznana iz francoščine, kar je dobesedno AtmosferaEksplozivno. Glavna naloga te direktive je bila zmanjšati tveganje eksplozije metana ali premogovega prahu na nevarnih območjih. Dokument je v stiku s tem obsežno namenjen tako zaščitnim sistemom kot napravam, ki se uporabljajo na območjih, ki bi lahko bila eksplozivna. Govorimo tudi o električnih napravah.Skupaj z zakonskimi določbami direktive ATEX se lahko nevarnost eksplozije v omenjenih prostorih nanaša na skladiščenje, proizvodnjo in uporabo snovi, ki v mešanici z zrakom ali z drugo snovjo lahko povzročijo domnevno eksplozijo. Znotraj teh baz lahko omenimo vnetljive tekočine in njihove hlape, kot so alkoholi, etri in benzoli. Poleg tega so lahko vključeni vnetljivi plini, kot so butan, propan, acetilen. Druge snovi so prah in vlakna, kot so kositer prah, aluminij v prahu, les ali premogov prah.Čeprav je nemogoče opisati vse, kar je izbrano v dokumentu. Zato je treba pri preučevanju tega normativnega akta na splošno omeniti, da izboljšuje vse pogoje in pričakovanja na področju načrtov in orodij, uvedenih na eksplozivnih območjih. Podrobne smernice pa lahko dobite v naslednjih dokumentih. Treba je le opozoriti, da novi dokumenti, ki urejajo področje eksplozivnih območij metana ali premogovega prahu, nikakor ne morejo biti drugačni z direktivo ATEX.Upoštevati je treba tudi, da mora biti vsaka naprava, vnesena na nevarna območja, strogo označena s CE, kar pomeni, da mora ta krožnik opraviti postopek ugotavljanja skladnosti, ki ga opravi priglašena oseba.

Direktiva o novem pristopu (ker je na ta način opredeljena direktiva ATEX v primeru neskladnosti naprav na eksplozivnih površinah kaže, da lahko država članica začne korake za umik takšnih naprav.