Pomanjkanje delovnih izkusenj

Pijače iz pogosteje izbranih poklicev so zapriseženi prevajalec, ki bo Krakov omogočil izdelavo študij, zahvaljujoč temu, kar je pomembno postati.Zaprisežena prevajalka je ženska, ki priporoča v glavnem prevod uradnih prevodov, saj se še vedno ukvarja s prevajanjem vlog ali pisem v zvezi z overitvijo tujih prepisov. Verjetno nastopa tudi za delo zasebnikov, pa tudi za potrebe državnih organov: sodišč, policije, tožilstva itd.

Zgolj možnost, da bi moral opraviti naziv zapriseženega prevajalca, ni naklonjen. Osnovni pogoj je izpolnjevanje meril za poljsko državljanstvo ali državljanstvo samo na straneh članic Evropske unije, predložiti dokaze, da ni kazenske evidence, pa tudi učiti poljsko. Sam izpit, opravljen pred poljsko izpitno komisijo pod okriljem ministra za pravosodje, je prilagojen na dveh straneh, to je pisni in pisni prevod. Pomembno je iskanje sposobnosti prevajanja iz poljščine v tuj jezik in obratno. Na ustnem izpitu pa se mora kandidat soočiti z zaporednim in vista prevajanjem. Za poklic in odkup kandidatov se bosta po pozitivnem izpitu obeh delov izpita vpisali kandidati na seznam zapriseženih prevajalcev, potem ko je ministru za pravosodje prisegla ustrezna prisega glede odgovornosti, ki izhaja iz njihovega poklica, in glede vestnosti, nepristranskosti in integritete, ki je v njem pridobljena, ter obveznosti spoštovanja državnih skrivnosti.

Zapriseženi prevajalec naj bi vse dokumente, ki naj bi jih v uradnih navodilih uporabljali v sodobnih slikah rojstva, poroke, smrti, šolskih spričeval, notarskih dejanj, sodnih odredb, pooblaščencev, finančnih poročil, potrdil, diplom, pogodb.