Prodaja fiskalne po te je blokirana

Davèna blagajna je skoraj v trgovini, prodaja blaga brez potrdila pa je v nasprotju z zakonom - lahko se poda samo na pogovorih in na sejmih. Pogosto in tam ima prodajalec prenosno blagajno.Blagajna deluje na eni strani prodajalec, ki sodeluje v statistiki prodaje, od drugega - kupca, ki po zaslugi te storitve prejme potrdilo o nakupu v strukturi prejemkov. Èe odkrije napako, mu vozovnica daje pravico do prito¾be. Lastnik trgovine, zahvaljujoè njej verjetno ¾ivijo tako, da uradniki ne goljufija, in dr¾ava - da poslovne¾ plaèa DDV, ki se pojavi na vsaki potrditvi. To so le nekatere od prednosti blagajne, le ena stvar je: blagajna postnet blagajne olaj¹a ¾ivljenje podjetnikom.

https://neoproduct.eu/si/dr-farin-man-ucinkovito-zdravljenje-s-hujsanjem-za-moske/Dr Farin Man Učinkovito zdravljenje s hujšanjem za moške

Blagajna - ameri¹ki izum 19. stoletja

ZDA so ¾e od zaèetka zibelka podjetni¹tva, kjer se je drznej¹e ponovilo in ¹e vedno je uspelo ustvariti velike milijone. Slogan "od preproge do milijonarja" ni prazen: marljivi in iznajdljivi lahko ¹irijo svoja krila. James Jacob Ritty je bil tudi tak zaposleni. Kot lastnik veè barov se je moral zapomniti budnega oèesa in celo izgubiti zaupanje v svoje zaposlene. Pravzaprav ali ne, vzbudil je njegov izvirni izum in ustvaril svoj lastni raèun. Prva blagajna, ki jo je kasneje imenoval "nenadzorovana blagajna", se je dvignila iz velike ure in predala, in ko se je razvila, je ustvarila glasen zvok. Zvonèek bi vam povedal o poslu, lastnik trgovine pa bi lahko nenadoma izvedel, ali blagajnik ne krade. Verjetno za revnega prodajalca ni bilo tako drago, da je ¹ef toliko pogledal v svoje roke in da je lahko zaradi iznajdbe prepreèil neupravièene obto¾be. Prva blagajna je bila zelo okra¹ena, za bolj dragoceno moè od tistih zmernih naprav, vendar so sodobne finanène igralnice bolj raznolike in uèinkovite.