Radarsko krmiljenje a4

Danes mnogi pari posku¹ajo dobiti otroka. Gre kraj¹i, za druge pa dalj¹i. Toda za nekatere pare, tudi po veliko prizadevanjih, gre vse narobe. Osemenjevanje je metoda, ki podpira reprodukcijo. Predpogoj za sprejetje te tehnologije so ovalne jajceve cevi pri ¾enskah.

Kontraindikacije so fibroidi maternice, ki lahko povzroèijo pomanjkanje noseènosti. Zdravljenje je sestavljeno iz prevleke, kjer je koristna sperma ali sperma partnerja iz banke.Osemenjevanje je povsem invazivna in enostavna oblika zdravljenja neplodnosti. Zdravljenje se dose¾e pri ljudeh, kar je moten cikel ovulacije, pa tudi kadar je sluz slaba semena. Nasprotno pa pri mo¹kih, ko so njihove sperme zelo razoèarane in ko pi¹ejo v majhni kolièini.Zdravljenje je povezano z mnogimi naèeli. Najprej mora oseba opraviti teste: vaginalna èistost, kultura iz cervikalnega kanala, klamidija ali citologija. In oseba mora iti k specialistu v objektu, da izvede ¹tudijo o klamidijski cirkulaciji in sejanju semena. ®enska pred postopkom prejema hormone, injekcije ali tablete.Èe je dovolj gibljive sperme, je mogoèe ukrepati takoj po prvi osemenitvi. Èe prvi ne uspe, potem lahko verjetno poskusite zelo te¾ko. Cena postopka je od 700 do 1300 zl v primerjavi s kliniko, v kateri je zdravljenje namenjeno. Razlikujemo med intrauterino, cervikalno in medenièno osemenjevanje.Osemenjevanje je to re¹evanje proti in vitro. To je neboleèe in te¾ko. Ni veliko priporoèil, èeprav ga zdravniki spodbujajo in vitro. Uèinkovitost osemenjevanja se giblje od 5 do 25%. ®eli starost ¾enske ali parametre sperme.®enska naj bi bila po tem, ko je bila pod stalnim zdravni¹kim nadzorom, poleg opravljanja ¹portnih aktivnosti poleg vroèih kopeli. Èe izpolnimo vse razloge, bo poveèala uèinkovitost padca v ¾eleno noseènost.