Roeni stroj za mletje mesa s sesalnim pokrovom

V nekaterih gostinskih obratih je treba zamrzniti meso. Nato morate pridobiti napravo, imenovano volkovi, ki je potrebna za zadnji projekt. Tak¹ni volkovi so velik elektrièni stroj, ki ima veliko dovodnico, da v meso zamrzne bitje, znotraj pa je orodje, ki ga uporablja za rezanje na manj¹e dele.

Diet StarsDiet Stars Okusna pot za tanko sliko

To delo se opravi zaradi moènega pritiska na zamrznjeno meso. Kot vemo, so zamrznjeni materiali res te¾ki, vendar ne zahtevajo rezanja z ostrim no¾em - pod vplivom moènega udarca ali pritiska se vdirajo v kratke dele. To se dogaja z mesom v volkovih, delo, ki temelji na pravem naèelu izdelave mlinca za meso.

Volkovi za zamrznjeno meso so bili izdelani iz izjemnih razredov, te¾kih in zanesljivih, ki niso zelo obèutljivi na mehanske po¹kodbe. Uporabljajo se za rezanje trde snovi, njihova struktura pa mora biti bolj suha kot mletje. Volkovi za gastronomijo so obièajno narejeni iz litega ¾eleza, katerega material zagotavlja trajnost naprave. Elektrièno napajajo, stro¹ki takega orodja pa so v profesionalnih trgovinah z opremo za gostinstvo okoli tisoè in pol. V primeru gotovih podjetij je zato potreben izdatek, saj je v takih pogojih zelo pogosto treba razdrobiti predhodno zamrznjeno meso, nato pa samo tovrstno mletje obdelati s toplotno obdelavo. Poleg tega se v posameznih podjetjih kot dokazilo o predelavi mesa zdrobi v zamrznjeni obliki in nato pakira v posamiène filme, ker je odtaljevanje mesa za mletje in nato ponovno zamrzovanje prepovedano s sanitarno-epidemiolo¹kimi standardi. Za rezanje sve¾ega ali odmrznjenega mesa se uporabljajo nekoliko drugaèni stroji, ki so namenjeni za bru¹enje mehkega mesa, njihovi predlogi in sklepanje pogodb z njimi so razlièni. Volkovi za zamrznjeno telo so ¹e vedno stroji z zelo velikimi dimenzijami, zato se ne uporabljajo veè. v lastnih pogojih.