Storitve blagajne v angle eini

Èe ste lastnik vsake prodajalne ali gostinske hi¹e, zelo dobro veste, da je hitrost mo¹kega slu¾enja eden najpomembnej¹ih izzivov, ki jih morate izpolniti. Vendar pa verjetno nikoli niste uganili, da je pomemben poudarek na tem elementu ne le hitrost priprave naroèila, temveè tudi sama uvedba reda v slog in poravnavo v davèni valuti.

https://dr-ext.eu/si/

Torej, èe so va¹i prostori opremljeni s standardnimi ali nekaj naprednimi ali zastarelim blagajnami, potem ta vidik bistveno podalj¹a èas storitve za stranke, ki se popolnoma zlije v njegovo zadovoljstvo, in njegovo pomanjkljivost s storitvami, ki jih ponujate!Na sreèo je na trgu vedno veè objektov, gostinska industrija pa lahko uporablja vse bolj tehnolo¹ko napredne re¹itve, ki neposredno obravnavajo stanje ponujenih storitev! In delamo z absolutno vrsto dela, ki konèno izbolj¹uje kakovost gostinskih storitev. Ponujamo vam najbolj razvite natakarje in izdelke za barmance - Gastro Pos Demo program.Njeno delovanje ni le intuitivno, ampak ¹e vedno spominja na tradicionalno fiskalno blagajno, zato zaposleni ne bodo imeli veèjih te¾av s prilagajanjem najnovej¹im re¹itvam! Poleg tega je celoten naèrt v naèinu touch, ki zagotavlja priljubljeno in, kar je najpomembnej¹e, zelo hitro izbiro naroèila. Prav tako je za identifikacijo natakarja znaèilen precej¹en tehnièni napredek in enostavnost servisa, saj je uvedba kode, ki je ugodna za doloèeno osebo ali, ¹e preprosteje, s posebno magnetno kartico.Gastro Pos & nbsp; program je vsekakor "Mora imeti", èe vam je v¹eè slu¾iti uporabniku na najmanj¹i svetovni ravni! Gastro Pos je prevzet in cenjen v moèi odliènih gastronomskih obratov in odliènih barov! Ne bodite preseneèeni, torej samo trenutek in ustvarite, da bi se va¹a restavracija dvignila na ¹e vi¹jo raven!