Tehnicno stanje avtomobila

Za analizo tehničnega stanja opreme, izbiro materialov, navedbo vzrokov škode ali predlog sprememb in restavracije je obvezna natančna določitev velikosti in razsežnosti bremen.

V pogodbi z zgoraj navedenim uporabljamo numerične metode za natančno določanje ravni obremenitev, v zadnjem pa predvsem metoda končnih elementov (MKE.Metoda končnih elementov lahko velja tudi za statične elemente, kadar so tudi učinkoviti. Pri dinamičnih vprašanjih je pomembno vprašanje, na primer, hitrost sprememb obremenitve, trenje in medijski tokovi. Izračuni neredov se igrajo in v načrtu določajo vzroke za okvare in poškodbe.Tipične analize, povezane z izračunom mej, se nanašajo na vsako:- preverjanje stanja napetosti in deformacij pri načrtovanju kritičnih območij, \ t- prilagoditev stanja v točki zmanjšanja intenzivnosti strukture, \ t- preverjanje vzrokov škode in njihov vpliv na poslovanje, \ t- modeliranje ulitkov in tokov.Poleg tega so izračuni mesa bolj značilno mesto v pomorski industriji. Pri oblikovanju plavajoče ali potopne strukture postaja podrobna FEA analiza njihovega stanja in novih lastnosti ključ do prijetnih in učinkovitih rešitev.Najbolje je, da predhodne analize izvedemo že v osnovni fazi projekta. To bo preprečilo napake pri nadaljnjem načrtovanju. Najpomembnejši element izračunov je določitev trenutne trdnosti konstruirane konstrukcije. Tako kot celota kot tudi v glavnih vozliščih. Mrežni izračuni se uporabljajo tudi za ugotavljanje trdnostne utrujenosti.V zadnjih letih je prišlo do revolucije v izračunih neredov in postopoma se odpira nedopustnosti lokalnega materialnega videza. V stiku z zadnjim lahko zlahka predvidite ekstremna vprašanja in zaščitite vodne nesreče, ki se lahko zgodijo. Trenutno obstajajo prizadevanja za razvoj standardov za zmanjšanje škode, povzročene med trkom. Velik porast v izračunu mesa je bil sprožen s projekti EU "Harder" in "Cilji". Risanje iz izračunov neredov postaja vse večje.